Elkonvertering

Allmänt

Elkonvertering innebär att man får behandling för att ändra hjärtats rytm. Elkonvertering används oftast för att behandla rytmrubbningar i hjärtats förmak, framför allt så kallat förmaksflimmer.

Förberedelser

Före en elkonvertering måste man ta läkemedel som påverkar blodets levringsförmåga, så kallad blodförtunnande medicin. Läkemedlet minskar risken för blodpropp och måste tas under minst tre till fyra veckor före behandlingen. Om man har akuta besvär eller haft avvikande hjärtrytm under mycket kort tid, kan elkonvertering göras utan att man får läkemedelsbehandling.

Man ska berätta för läkaren vilka andra läkemedel man använder eftersom de kan påverka hjärtats aktivitet. Eftersom man ska sövas får man vanligen inte äta eller dricka något från midnatt kvällen före behandlingen. Undantaget är om man på morgonen före behandlingen ska ta sina läkemedel med ett halvt glas vatten.

Hur går behandlingen till?

Man blir sövd antingen genom att man får narkosmedel direkt i blodet eller så får man andas in medlen. Det är vanligt att man kombinerar båda sätten.

Medan man är sövd får man strömstötar via två elektrodplattor som antingen läggs eller klistras fast på bröstkorgen. Hjärtat övervakas med hjälp av EKG och läkaren kan på en gång se om strömstötarna har gjort att hjärtrytmen blivit som den ska vara. Behandlingen tar cirka fem till tio minuter.

Hur mår man efteråt?

Man vaknar snabbt efter narkosen och brukar få något att äta och dricka. Man får stanna kvar i några timmar för att göra en EKG-kontroll. Vanligtvis kan man återvända hem samma dag. Eftersom man kan bli trött av narkosmedlen ska man undvika att köra bil under resten av dagen.

Det är mycket ovanligt med komplikationer i samband med elkonvertering. Ibland kan det bli lite rött eller svida på bröstkorgen efter elektrodplattorna. Under några timmar efter behandlingen kan man känna muskelvärk i kroppen, men det går över.

Senast uppdaterad:
2011-05-12
Skribent:

Texten är producerad i samarbete med Stockholms läns landsting.

Redaktör:

Fredrik Blomstrand, 1177.se

Manusunderlag:

Katarina Palm, läkare, specialist i hjärtsjukdomar, Medicinkliniken, Karlskoga lasarett